1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku

szkolnego. W naszej szkole dzień ten, podobnie jak we wszystkich polskich szkołach,

wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 inauguracja roku szkolnego została podzielona na kilka

etapów. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i równocześnie trudnym momentem nie tylko dla Waszych dzieci, ale także dla Was samych.

Nowe miejsce, nowi nauczyciele, nowi koledzy i koleżanki, nowe wymagania i zasady panujące w klasie mogą stanowić dla pierwszoklasisty źródło stresu, a dla Państwa podstawę niepewności co do tego, jak dziecko sobie poradzi w nowym środowisku i z jakim skutkiem podejmie nową rolę – rolę ucznia. To jak będzie przebiegała adaptacja dziecka do szkoły zależy w dużym stopniu od Państwa!

Chcę dostarczyć kilku rad i wskazówek odnośnie tego, jak możecie wesprzeć proces adaptacji Waszej pociechy do środowiska szkolnego

Nasza placówka to kameralna szkoła. Priorytetem jest dobre wychowanie młodych ludzi oraz jak najlepsze przygotowanie ich do kolejnych etapów edukacji. Doskonale przygotowana kadra, zapewnia jakość takiego kształcenia nawet podczas zdalnego nauczania. Sukcesywnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na wzbogacenie bazy lokalowej i dydaktycznej.

Edukacja i wychowanie „od bobasa do nastolatka” 3w1: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.

w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

docxNOWY_apel_KWP.docx14.28 KB

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r.które nakłada na nas obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z zachowaniem realizacji podstawy programowej - jesteśmy wszyscy zobowiązani do pracy zdalnej.

Jest to niewątpliwie dla nas wszystkich NOVUM. Teraz możemy wykazać swoje umiejetności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami technicznymi i pracą w sieci. Wiemy , że nie wszyscy macie jednakowe możliwości techniczne i umiejętności. To podobnie jak my. Wierzymy, że uda nam się wspólnymi siłami przetrwać ten trudny dla nas wszystkich okres. Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy, które wynikną w trakcie. Liczymy na Wasze wsparcie i pomoc, jak również cenne uwagi. Dbajcie o siebie, bo najważniejsze jest teraz zdrowie. Pamiętajcie , że w dniu dzisiejszym /25.03/ zostały zaostrzone ograniczenia . Bądźcie odpowiedzialni – zostańcie w domu!

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania na poszczególnych grupach wychowawczych na Facebooku  zostały przedstawione  szkolne zasady realizacji podstawy programowej podczas epidemii.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna