Zapraszamy do naszych jednostek:

  • Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu
  • Punktu Przedzkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu
  • Żłobka Samorządowego w Nowym Grabiu

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do naszych jednostek:

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych

acrobatklauzula-informacyjna-rekrutacja-przedszkole-szkola.pdf481.73 KB23/02/2022,

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu
dla dzieci spoza obwodu szkoły

acrobatwniosek-dla-dziecka-spoza-obwodu-szkoly-w-nowym-grabiu.pdf1.46 MB23/02/2022,

docwniosek-dla-dziecka-spoza-obwodu-szkoly-w-nowym-grabiu.doc2.13 MB23/02/2022,

*

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu
dla dzieci z obwodu szkoły

acrobatzgloszenie-dla-dziecka-z-obwodu-szkoly-w-nowym-grabiu.pdf1.24 MB23/02/2022,

doczgloszenie-dla-dziecka-z-obwodu-szkoly-w-nowym-grabiu.doc2.12 MB23/02/2022,

*

OŚWIADCZENIE o upoważnieniu osób do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej

acrobatoswiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_szkoły_w-nowym-grabiu.pdf1.37 MB23/02/2022, 13:12

docoswiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_szkoły_w-nowym-grabiu.doc44.5 KB23/02/2022, 13:11


PUNKT PRZEDSZKOLNY

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

acrobatwniosek-rekrutacyjny-punktu-przedszkolnego.pdf1.22 MB23/02/2022, 13:28

docwniosek-rekrutacyjny-punktu-przedszkolnego.docx1.55 MB23/02/2022, 13:27

*

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Punkcie Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

acrobatdeklaracja-o-kontynuowaniu-edukacji-przedszkolnej.pdf955.82 KB23/02/2022, 13:27

docdeklaracja-o-kontynuowaniu-edukacji-przedszkolnej.doc1.58 MB23/02/2022, 13:27

*

OŚWIADCZENIE o upoważnieniu osób do odbioru dziecka Punktu Przedszkolnego

acrobatoswiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_szkoły_w-nowym-grabiu.pdf1.37 MB23/02/2022, 13:12

docoswiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkola_szkoły_w-nowym-grabiu.doc44.5 KB23/02/2022, 13:11

*


ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W NOWYM GRABIU

// dokumenty zostaną zamieszczone wkrótce...