30 marca uczniowie ze starszych klas wraz z wychowawcami pojechali do Płocka na spektakl o Małym Księciu. Jest to znana książka, która przedstawia, co w życiu jest ważne - prawdziwa przyjaźń, miłość i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Stawia ona pytania o hierarchię wartości czy sens więzi między ludźmi. Uczniowie mogli doświadczyć różnych sztuk: literatury, muzyki i gry aktorskiej.

Przed spektaklem był czas na integrację i wspólny posiłek w restauracji na Starym Mieście.