Zwiększenia aktywności osób dorosłych, integracja międzypokoleniowa wśród mieszkańców

wsi należących do obwodu naszej szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby

zagrożone depresją i wykluczeniem społecznym, promocja zdrowego stylu życia i wsparcia

społecznego osób dorosłych oraz umożliwienie uczestnikom korzystania z infrastruktury szkolnej – to główne cele projektu GRA O ZDROWIE.

Projekt prowadzony jest na terenie naszej szkoły i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zajęcia odbywają się popołudniami pod fachowym okiem p. Łukasza Zawadzkiego . W ramach projektu odbyło się już spotkanie z lekarzem oraz dwa spotkania z psychologiem nt. Wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i psychikę ludzi dorosłych.

Uczestnicy projektu poprzez udział w zajęciach wpłyną na własny stan zdrowia i jakość swojego życia.