Nasza placówka to kameralna szkoła. Priorytetem jest dobre wychowanie młodych ludzi oraz jak najlepsze przygotowanie ich do kolejnych etapów edukacji. Doskonale przygotowana kadra, zapewnia jakość takiego kształcenia nawet podczas zdalnego nauczania. Sukcesywnie pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na wzbogacenie bazy lokalowej i dydaktycznej.

Edukacja i wychowanie „od bobasa do nastolatka” 3w1: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa.

Wychowankowie przedszkola przebywają w 2 przestronnych i kolorowych salach zabaw- oddziałach podzielonych na grupy wiekowe, utworzone w oparciu o dokonany nabór na nowy rok szkolny. W salach znajdują się meble, zabawki, urządzenia audiowizualne: telewizor, dvd, magnetofon oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka.

 ATUTY:

 • w pełni bezpłatna edukacja w nieprzepełnionych klasach;
 • praca w systemie jednozmianowym;
 • opieka świetlicowa od 6.45 do 16.00
 • przyjazna lokalizacja (świeże powietrze, las);
 • wyremontowany budynek, kolorowe, estetyczne pomieszczenia;
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesna pracownia językowa, informatyczna;
 • bogato wyposażona biblioteka szkolna;
 • nowa sala gimnastyczna, boisko szkolne i plac zabaw;
 • nauka dwóch języków obcych: angielski, niemiecki;
 • bezpłatny dowóz uczniów do szkoły;
 • wycieczki ( w każdym miesiącu jedna i jedna 4-5 dniowa w roku szkolnym) i warsztaty edukacyjne, sportowe;
 • zajęcia z psychologiem szkolnym;
 • przyjazna, rodzinna atmosfera;
 • bezpieczeństwo uczniów;
 • różnorodne formy pracy z dziećmi, otwartość na potrzeby uczniów oraz indywidualne podejście do każdego z nich (w tym niepełnosprawnych);
 • aktywnie działający Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców, która wspiera uczniów i nauczycieli oraz
 • akcje i imprezy szkolne np. Dzień Patrona- uroczystość patriotyczna pod Głazem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąbinie zrzeszająca uczniów ościennych szkół. Piknik Pieczonego Ziemniaka, Dzień Rodziny, Choinka itp.;
 • udział w licznych projektach edukacyjnych, konkursach przedmiotowych oraz

rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans.

-Udział szkoły w projekcie „Misja: programowanie”

-„Innowacja CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

-„Szachy w mazowieckiej szkole”

-„ Przygody Kolorowej Skarpetki” – w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego „Każdy z nas jest inny, równy i wyjątkowy”

- Do stołu podano”

- Sesji z plusem

-W szkole prowadzimy SKS oraz bierzemy udział w rozgrywkach „Orlen Liga MDK”

 • Szkoła otwarta na środowisko:

-aerobik w szkole dla dorosłych,

-tenis stołowy dla dorosłych

 • Każde DZIECKO jest dla nas WAŻNE.
 • Systematyczna współpraca z sojusznikami szkoły.

 

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Dyrektor szkoły.

 

 

Z poważaniem B. Artiomow