Jak co roku, 14 października 2022r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej oraz uczczenie Dnia Edukacji Narodowej.

W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Pan Krzysztof Jadczak, Pan Radny Tomasz Nowacki, Rada Pedagogiczna, Rodzice dzieci klasy I oraz uczniowie szkoły oraz dzieci z przedszkola.

Uczniowie pierwszej klasy, przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Dyrektor szkoły Pani Barbara Artiomow w towarzystwie wychowawcy klasy - Pani Magdaleny Koper.

Kolejnym punktem uroczystości był występ uczniów klasy czwartej, podczas którego popłynęły podziękowania i życzenia dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Na koniec cała społeczność szkolna została obdarowana drobnymi upominkami na znak wspólnego świętowania DEN.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „S DZOEN”

Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób, dziecko, ludzie stoją i w budynku