15 listopada wychowankowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić jedną z filii Książnicy Płockiej – Filię Nr 5. Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, gdzie dowiedzieli się, jak można stać się czytelnikiem Książnicy, jak można zarezerwować książkę do wypożyczenia przez Internet. W tejże bibliotece gości również interaktywna wystawa udostępniona przez Instytut Goethego z Warszawy pt. „Deutschland im Koffer - Niemcy w walizce”. Wystawa ma na celu zapoznanie i zainteresowanie uczniów językiem oraz kulturą niemiecka.

W dniu 14 listopada 2018r. w naszej szkole odbyły się warsztaty muzyczne rozwijające kompetencje emocjonalne za pomocą muzyki granej na pianinie oraz trąbce pt. „MUZYCZNY SPŁYW WISŁĄ”. Warsztaty przeprowadził Pan Marcin Jóźwik z "Podróżującej  Filharmonii”.

     W dniu 7 listopada w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Językowy World of Languages. Przeprowadzenie konkursu odbyło się na podstawie nadesłanych przez wydawnictwo SYNAPSA materiałów.

Test konkursowy zawierał pytania o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. W tym roku szkolnym w konkursie wzięli udział uczniowie z klasy V: Mateusz Florkiewicz, Maja i Natalia Lendzion, Gabriel Rutkowski, Jan Pawlak, Nikodem Zawadzki oraz uczniowie z klasy VI Bartosz Budzyński i Eryk Podkowski.

Termin ogłoszenia wyników

30 listopada 2018

Opracowanie i koordynator konkursu: A.Sarzała

W naszej szkole obchody związane z ważnym i historycznym wydarzeniem, jakim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęliśmy 9 listopada o godz. 11.11. Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” i odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn Polski.

Uczniowie naszej szkoły tak polubili Słodziaki, że mimo zakończenia części konkursowej nadal uwielbiają z nimi pracować. Uczniowie klasy drugiej wykonali w grupach „Jesienną Polanę Słodziaków” używając do tego prawdziwych liści oraz postaci Słodziaków narysowanych przez koleżankę z klasy ósmej Natalkę Ziółkowską.

Natomiast grupa 5-6-latków z oddziału przedszkolnego wykonała piękne jesienne polany wykorzystując kolorowe liście i naklejki Słodziaków. Dziewczynki wykonały również cudne sukienki Pani Jesieni tańczącej do podmuchów jesiennego wiatru ?

opracowanie Emilia Ziółkowska

Dnia 26 października 2018r. grupa przedszkolna 5-6 latki oraz kl. I-III wybrały się wraz z opiekunami do nowo otwartej sali FIKOŁKI w Płocku. Znajdują się tu rozbudowane konstrukcje zabawowe wyposażone m.in.w labirynt z przeszkodami, różne zjeżdżalnie, tyrolkę, basen z piłkami Można również uczestniczyć w różnorodnych warsztatach. Nasi uczniowie mieli możliwość 1,5 godzinnej zabawy. Było wesoło i bezpiecznie.

 opracowanie D.Czajkowska

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 17.1.2018

COM(2018) 24 final

2018/0008 (NLE)

Tło i cele

 • Każdy ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą mu w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.
 • Każdy ma prawo do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Obejmuje to prawo do otrzymania wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleniu się i zmianie kwalifikacji zawodowych.

Te zasady zdefiniowano w Europejskim filarze praw socjalnych

Kompetencje kluczowe wg UE

Kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, przy czym:

 1. a) wiedza składa się z faktów i liczb, koncepcji, idei i teorii, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie;
 2. b) umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania  z istniejącej wiedzy do osiągania wyników;
 3. c) postawy opisują usposobienie i sposoby myślenia służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub sytuacje.

Osiem kompetencji kluczowych

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. kompetencje językowe;
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. kompetencje cyfrowe;
 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. kompetencje obywatelskie;
 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W piątek – 28 października – dzieci z klasy I przyszły do szkoły przebrane za duchy, czarownice, ukryły twarz za maskami lub miały akcenty dyniowe. Dominującym kolorem w Halloween powinien być kolor czarny lub pomarańczowy. Na ostatniej lekcji, bawiliśmy się przy muzyce, oglądaliśmy przebrania dzieci i mieliśmy słodki poczęstunek. Chociaż tradycja Halloween przyszła do nas zza oceanu w latach 90-tych ubiegłego wieku, to sprawia dzieciom dużo radości i uśmiechu. A przecież w wychowaniu o to chodzi, aby dostarczać dzieciom powodów do radości i zabawy. Myślę, że nam się to udało, co widać na załączonych zdjęciach.

Wyświetl statystyki i reklamy

Promuj post

15Tomasz Nowacki - radny Miasta i Gminy Gąbin i 14 innych użytkowników

Więcej o: "Wspólna zabawa pierwszaków"