Od stycznia 2023 roku chętni uczniowie klas młodszych w ramach zajęć świetlicy uczestniczą w innowacji „ W krainie Szachów”, która realizowana będzie do czerwca 2023 roku. Czas realizacji obejmuje drugie półrocze roku szkolnego 2022/2023.

Gra w szachy posiada walory zabawowe, ale również edukacyjne, co jest potwierdzone naukowo. Celem innowacji jest wspomaganie uczniów w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym poprzez naukę gry w szachy, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie ważnych cech osobowości, takich jak: odpowiedzialność, odwaga, intuicja, zdrowa rywalizacja, postępowanie według zasad fair play. Innowacja ,,W krainie Szachów” ma również zachęcić dzieci do przeniesienia gry w szachy do swoich domów, aby stała się ona dobrą alternatywą na wykorzystanie czasu wolnego.

Opracował R.Ostrowski