W bieżącym roku szkolnym kl. I i II przystapiły do projektu edukacyjnego "Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki". Celem tego projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. Realizacja składa się z 8 modułów przygotowanych przez wydawnictwo MAC.

Kl. I juz zrealizowała I moduł - MATEMATYKA W SZKOLE.

Dzięki wzajemnej współpracy, słuchania siebie nawzajem i szanowania zdania rówieśników, pierwszaki wzbudziły zainteresowanie nie tylko matematyką, ale też budynkiem szkoły i szkołą jako społecznością. Uczniowie wyszukiwali elementów matematyki w szkole licząc klamki, drzwi, puchary, wózki żłobkowe, szafki w szatni i wiele, wiele innych rzeczy. Wykonały z tego notatki graficzne i przekazały do uzyskania certyfikatu.