Uczniowie z klas 4-6 wzięli udziału w konkursie „Eko-kreatywni”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu modelu ekologicznej zabawki z odpadów m.in. butelek, opakowań, puszek i kartonów. Na zajęciach technicznych oraz rozwijających każdy z uczestników miał możliwość wykazania się swoją kreatywnością oraz pomysłowością. „Czyste mazowieckie” to rozbudowany ekologiczny program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych realizowany na terenie województwa mazowieckiego.

Projekt zwraca uwagę na dbałość o czyste powietrze przy jednoczesnym edukowaniu o emisji gazów i pyłów. Kampania Wojewody Mazowieckiego wpisuje się w program Ministerstwa Środowiska na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. „Czyste Powietrze - zdrowy wybór!” ma na celu nie tylko wyjaśniać przyczyny powstawania zjawiska smogu, ale przede wszystkim zachęcać mieszkańców województwa mazowieckiego do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Najlepsze prace wykonane przez naszych uczniów zostały wysłane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia.

Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: A. Sarzała oraz U. Wichrowska.