NAZWISKO I IMIĘPRZEDMIOT
ARTIOMOW BARBARA przyroda, oligofrenopedagogika
CZAJKOWSKA DOROTA edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
DYMEK ŻANETA edukacja wczesnoszkolna,rewalidacja,plastyka, jęz.angielski
JAGIELSKA PAULINA edukacja przedszkolna,terapia pedagogiczna,
DRZYMAŁA BEATA  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjne, plastyka,
ŁYZIŃSKA MAGDALENA edukacja przedszkolna, logopedia
KOWALCZYK BOGUMIŁA język polski, historia,
M.MAHLIK geografia,
MALESA BEATA religia, WDŻ
NOWAKOWSKA EWELINA muzyka
OSTROWSKI RAFAŁ edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
RZEPECKA KATARZYNA matematyka
SARZAŁA AGNIESZKA  język angielski, technika,
TARKA RENATA matematyka, informatyka,
oligofrenopedagogika
WICHROWSKA URSZULA język polski,
ZACHAJ JOANNA chemia , fizyka,
ZAWADZKI ŁUKASZ wychowanie fizyczne
ZDUNKIEWICZ MONIKA religia
ZIÓŁKOWSKA EMILIA język niemiecki,biblioteka