700–830

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, oglądanie bajek na dvd.

830–900

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

900–915

Ćwiczenia poranne.

915 –925

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

920–945

Śniadanie. Zwracanie na kulturalne spożywanie posiłku.

945–950

Przygotowania do zajęć.

950–1035

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

1035–1045

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

1045–1145

Pobyt w ogrodzie lub sali gimnastycznej – zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. Wycieczki, spacery.

1145–1155

Powrót z ogrodu lub sali gimnastycznej. W szatni czynności samoobsługowe. W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1155–1230

Obiad.

1230-1300

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczne. Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

1300-1330

Indywidualna praca z dzieckiem i zespołowa w zależności od potrzeb.

1330–1600

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub  na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.