OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM GRABIU

Jeżeli pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej to jesteśmy Szkołą, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

NASZYMI GŁÓWNYMI ATUTAMI SĄ:

wysoki poziom nauczania;
- dobre i bardzo dobre wyniki na sprawdzianach zewnętrznych po klasie VI- wyższe od średniej gminy, powiatu i kraju;
- wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: historycznym, matematycznym, plastycznym, anglojęzycznym;
- laureaci Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
-laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Przyrodniczego „Albus”
- czołowe miejsca w konkursach przyrodniczych na szczeblu wojewódzkim;
- sportowe sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym; - liczne osiągnięcia w konkursach piosenek i recytatorskich na szczeblu gminnym i rejonowym;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- bezpieczna, miła, rodzinna atmosfera;
- czynny udział rodziców w życiu szkoły;
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych dopasowany do potrzeb dzieci i rodziców;
- integracja ze środowiskiem poprzez organizację imprez środowiskowych i gminnych;
- prężnie działające organizacje szkolne - możesz uczestniczyć i sam  podejmować działania na rzecz koleżanek i kolegów;
- dożywianie  dzieci szkolnych i przedszkolnych-obiady;
- opieka nad dziećmi dojeżdżającymi;
- zapewniamy w szkole bezpłatne mleko, owoce i warzywa w szkole;
- możesz zostać redaktorem gazetki szkolnej „Szkolne wieści”;
- atrakcyjne miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów urządzone w ramach rządowego programu Radosna Szkoła;
- możliwość korzystania z kolorowego placu zabaw;
- zajęcia w pracowni komputerowej;
- możliwość korzystania z Internetu;
- udział w projektach unijnych
- życzliwość kompetentnych i doświadczonych nauczycieli;
- udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska i szkoła jest otwarta
także popołudniami:

 Aerobik dla dorosłych 

Taniec nowoczesny 

 Inne zajęcia sportowe np. tenis stołowy dla dorosłych.

AKADEMIA SMYKA

Od 2012r w naszej szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka". Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3-4 -latków oraz 5-6-latków. Dzieci oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają zajęcia z logopedii, języka angielskiego, rytmiki. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego: 7.00-16.00.

OFERUJEMY różnorodne koła zainteresowań:

- matematyczne „ Klub Młodego Matematyka”;

- lekcje twórczości;

- gry i zabawy ruchowe;

- języka angielskiego;

- przyrodnicze "RYś"

- muzyczno- taneczne;

- dziennikarskie i informatyczno – redakcyjne;

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

- zajęcia świetlicowe;

gimnastykę korekcyjną;

- zajęcia rytmiczne w klasach 0-III;

- pomoc uczniom z trudnościami w nauce;

- mało liczne klasy, pozwalające nauczycielowi na indywidualne podejście do dziecka;

- szereg nowoczesnych środków dydaktycznych.

Tradycją szkoły jest organizowanie wielu wycieczek, wyjazdów i wysoki poziom artystyczny uroczystości i imprez szkolnych będących ważnym elementem naszej pracy dydaktyczno -wychowawczej.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Święto pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka Szkolna
 • Wigilia Szkolna
 • Korowód Ostatkowy
 • Festiwal Piosenki Harcersko-Turystycznej
 • Dzień Ziemi
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje 
 • Wycieczki i rajdy
 • Zielone szkoły
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

Organizacje szkolne

W szkole działają organizacje szkolne: LOP, SKO, PCK, SU

     Szkoła  w Nowym Grabiu jest miejscem nauki dla rosnącego młodego pokolenia, ale również łączy pokolenia poprzez możliwość tworzenia i współuczestnictwa  we wspaniałych uroczystościach szkolnych. Zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców w liczne projekty tworzy miły mikroklimat szkoły i przemiłą atmosferę.

ZAPRASZAMY!!!