Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji:       26-27.04.2021r

Miejsce Akcji:        Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja na lepsze dni

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna

S.P. w Nowym Grabiu

Dyrektor szkoły na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).
  3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  1. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 marca 2021 r. oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:  §1
  1. Z dniem 15 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
  2. Dyrektor szkoły ustalił zajęcia naprzemiennie w klasach 1-3 według harmonogramu (załącznik nr 1).
  3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

Jak co roku – nadeszły Święta - inne niż wszystkie poprzednie.

Choć w 2020r. droga do Świąt była kręta to sercem jednak jesteśmy z Wami.

Mimo ograniczeń jakie mamy, życzymy Wam oraz Waszym Rodzinom, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy.

Na chwilę zapomnijcie o prezentach, ugiętym od potraw stole,

a doceńcie osoby, które na co dzień Was otaczają. To prawdziwy skarb!

Z uśmiechem i radością przyjmijcie ten magiczny, wspaniały i dobry czas.

Z tej okazji życzymy Wszystkim – Uczniom, Rodzicom oraz Społeczności Lokalnej dużo zdrowia i radości. Niech spełnią się Wasze marzenia!

A rok 2021 niech da nadzieję na lepsze dni oraz wspólne spotkania.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

S.P. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Nowym Grabiu

W środę 25.11. w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” gościliśmy w naszej wirtualnej szkole Panią Anetę Frugalską. Jest to polonistka z wielką pasją do tworzenia artystycznego. Pierwsze zajęcia „Mam plan na spokój” odbyły się w zespole klas 4-6. Natomiast klasy 7-8 rozmawiały na temat „Co byś zrobił, gdybyś się nie bał?”. Pani Aneta opowiedziała o odkrywaniu w sobie mocnych stron, wiary w siebie oraz o podążaniu za pasją. To tutor, który uwielbia szydełkować i czytać książki.

opr.U.Wichrowska