15 października pierwszoklasiści oficjalnie zostali włączeni do społeczności szkolnej. Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny pod kierunkiem p. Ż. Dymek. Swoją postawą dzieci udowodniły, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

6 października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka w naszej społeczności lokalnej. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy. W czasie pikniku przedszkolaki oraz uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swoje talenty, a mają ich wiele. Festyn to wiele atrakcji m. in. występy, animacje dla dzieci, konkursy, pokaz gościnny grup tanecznych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie, loteria fantowa, sklepik, stoiska z przepysznym jedzeniem. Pieniądze ze sprzedaży produktów wzbogaciły fundusze klasowe.

„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz,

W radosne progi nasze wejdź,

My zapalimy zamiast lamp

Szczęśliwe ognie naszych serc”

Pieśnią tą  powitaliśmy 2 października Ekscelencję Biskupa Mirosława Milewskiego w progach naszej szkoły.

Jak co roku Para Prezydencka zorganizowała akcję Narodowe Czytanie 2019. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką zaproponowali czytanie Noweli polskich. Nasza szkoła pod kierunkiem p. U. Wichrowskiej także włączyła się w akcję. Chętni uczniowie oraz nauczyciele przeczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa społeczności szkolnej.

Opracowanie: U. Wichrowska

10 września przybył do szkoły nasz dzielnicowy asp. szt. Tomasz Król. Pan policjant przypomniał zasady bezpieczeństwa panujące w szkole, jak również w drodze do szkoły oraz w czasie powrotu.

Zbliża się zasłużony odpoczynek, ale aby był on bezpieczny, nasze dzieci odwiedził przedstawiciel Policji. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji. Prowadzący ostrzegł przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać.

     Dzień mamy, taty, dziecka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach rodzice i dzieci obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

     Dnia 05.06.2019 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Rodziny przygotowana przez dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego . Zaproszeni rodzice licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich pociech.