Dyrektor szkoły na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197).
  3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
  1. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 11 marca 2021 r. oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:  §1
  1. Z dniem 15 marca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania, zgodnie z opracowanym harmonogramem.
  2. Dyrektor szkoły ustalił zajęcia naprzemiennie w klasach 1-3 według harmonogramu (załącznik nr 1).
  3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

Jak co roku – nadeszły Święta - inne niż wszystkie poprzednie.

Choć w 2020r. droga do Świąt była kręta to sercem jednak jesteśmy z Wami.

Mimo ograniczeń jakie mamy, życzymy Wam oraz Waszym Rodzinom, aby ten świąteczny czas był dla wszystkich wyjątkowy.

Na chwilę zapomnijcie o prezentach, ugiętym od potraw stole,

a doceńcie osoby, które na co dzień Was otaczają. To prawdziwy skarb!

Z uśmiechem i radością przyjmijcie ten magiczny, wspaniały i dobry czas.

Z tej okazji życzymy Wszystkim – Uczniom, Rodzicom oraz Społeczności Lokalnej dużo zdrowia i radości. Niech spełnią się Wasze marzenia!

A rok 2021 niech da nadzieję na lepsze dni oraz wspólne spotkania.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

S.P. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Nowym Grabiu

W środę 25.11. w ramach ogólnopolskiego projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” gościliśmy w naszej wirtualnej szkole Panią Anetę Frugalską. Jest to polonistka z wielką pasją do tworzenia artystycznego. Pierwsze zajęcia „Mam plan na spokój” odbyły się w zespole klas 4-6. Natomiast klasy 7-8 rozmawiały na temat „Co byś zrobił, gdybyś się nie bał?”. Pani Aneta opowiedziała o odkrywaniu w sobie mocnych stron, wiary w siebie oraz o podążaniu za pasją. To tutor, który uwielbia szydełkować i czytać książki.

opr.U.Wichrowska

Święto Odzyskania Niepodległości uczciliśmy w tym roku trochę inaczej niż zazwyczaj, a mianowicie wzięliśmy udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości organizowanego przez portal dyktanda.pl

Cel był szczytny – charytatywny, za każdego uczestnika fundacja przekazała 1 zł na wybrany w głosowaniu cel.

W akcję włączyli się nie tylko uczniowie, ale także dorośli. Razem możemy więcej!

opr. U. Wichrowska

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. W tym roku szkolnym pasowanie odbywało się 20.10.2020r. w nieco innej atmosferze niż zwykle.

W obecności swojej wychowawczyni p. D.Czajkowskiej, Dyrektora Szkoły Barbary Artiomow oraz przedstawicieli SU znajdujących się w poczcie sztandarowym –uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w przygotowanym programie artystycznym.

Czy chemia może być ciekawa? Czy można stworzyć dymiące napoje ?

A może ściągniemy chmury do naszej sali? Czym jest suchy lód?

Na te i inne pytanie otrzymaliśmy odpowiedź podczas warsztatów z Suchym lodem, które odbyły się w naszej szkole w dniu 23.09.2020r. Dzieci poprzez eksperymenty i wspaniałą zabawę poznały właściwościsuchego lodu. Widok dymiących napoi i chmury wędrującej po sali na długo pozostanie w pamięci.