szkoła

W czwartek 24 października uczniowie klas IV-VIII wraz z opiekunami: p. A. Sarzałą, p. R. Tarką i p. U. Wichrowską wybrali się do pięknego Torunia. Wycieczkę rozpoczęliśmy od wykonywania doświadczeń chemicznych w Centrum Chemii Małej Skali.

22 września uczniowie kl. I-III wraz wychowawcami wzięli udział w szkoleniu przeciwpowodziowym organizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15 października pierwszoklasiści oficjalnie zostali włączeni do społeczności szkolnej. Uczniowie klasy I przygotowali program artystyczny pod kierunkiem p. Ż. Dymek. Swoją postawą dzieci udowodniły, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

6 października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka w naszej społeczności lokalnej. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kaplicy. W czasie pikniku przedszkolaki oraz uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swoje talenty, a mają ich wiele. Festyn to wiele atrakcji m. in. występy, animacje dla dzieci, konkursy, pokaz gościnny grup tanecznych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie, loteria fantowa, sklepik, stoiska z przepysznym jedzeniem. Pieniądze ze sprzedaży produktów wzbogaciły fundusze klasowe.

„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz,

W radosne progi nasze wejdź,

My zapalimy zamiast lamp

Szczęśliwe ognie naszych serc”

Pieśnią tą  powitaliśmy 2 października Ekscelencję Biskupa Mirosława Milewskiego w progach naszej szkoły.

Jak co roku Para Prezydencka zorganizowała akcję Narodowe Czytanie 2019. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką zaproponowali czytanie Noweli polskich. Nasza szkoła pod kierunkiem p. U. Wichrowskiej także włączyła się w akcję. Chętni uczniowie oraz nauczyciele przeczytali „Katarynkę” Bolesława Prusa społeczności szkolnej.

Opracowanie: U. Wichrowska