Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu informuje ,że rozpoczęcie roku w naszej szkole odbędzie się 1 września o godz. 9.00 .

Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu - 1 wrzesień - godz.11

Serdecznie zapraszamy.

Być w gronie najlepszych stypendystów z Mazowsza – wielki zaszczyt i wyróżnienie.

 

Gabriel Rutkowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu – otrzymał stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021”. W mijającym roku szkolnym chłopiec skupił się głównie na rozwoju kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku angielskim oraz wykorzystania technologii informatycznych. Dzięki stypendium wzbogacił swój warsztat pracy w zakresie programowania i języka obcego. Poza tym kontynuował poszerzanie wiedzy historycznej, uzyskał tytuł laureata w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz religijnej – laureat XXVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Klasę siódmą zakończył z licznymi wyróżnieniami i nagrodami oraz średnią ocen 5,86. Gabryś rozwija swoją wiedzę z różnych dziedzin, ale także znajduje czas na sport w towarzystwie rówieśników - piłkę nożną i jazdę na rowerze.

Najlepsza inwestycja w człowieka przynosi wielkie korzyści dla ucznia oraz całej społeczności szkolnej.

Życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun stypendysty

Urszula Wichrowska

9 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji. Zarówno uczniom, jak i

przedszkolakom pan policjant przypomniał, jak bezpiecznie postępować w czasie wakacji.

Mamy nadzieję, że okres odpoczynku upłynie bezpiecznie i miło!

 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka. Uczniowie z klas I – VIII pod opieką wychowawców i nauczycieli spędzili czas w plenerze pod hasłem: „Sport i rekreacja”.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zawody sportowe i zabawy integracyjne, pieczenie kiełbasek, taniec, muzyka i śpiew. Dopisała nam pogoda, humor i energia.

Składamy podziękowania Państwu Wiśniewskim za wspaniałą gościnę oraz Radzie Rodziców za smaczny poczęstunek.

Kochane Dzieci samych radosnych dni!

Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji:       26-27.04.2021r

Miejsce Akcji:        Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja na lepsze dni

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna

S.P. w Nowym Grabiu