14 lutego przypada Dzień Świętego Walentego, patrona zakochanych. Jest to czas, kiedy wysyłamy naszym bliskim kartki z życzeniami, wierszykami. Z okazji tego święta uczniowie z klasy szóstej wzięli udział w europejskiej wymianie kartek walentynkowych.

Głównym celem projektu było wykonanie kartki z krótką wiadomością w języku angielskim dla przyjaciela z innego kraju, okazanie szacunku i wyrażenie chęci przyjaźni. Wymiana nastąpiła za pomocą tradycyjnej poczty. Oprócz pięknie wykonanych kartek, trzy uczennice z klasy piątej wykonały dwie walentynkowe maskotki. Zostały one również przesłane naszym nowym znajomym. Klasa szósta pod opieką p. Agnieszki Sarzały wykonała kartki dla kolegów z Włoch, Portugalii i Słowacji. W odpowiedzi dostaliśmy również piękne walentynki. Radość, uśmiech i zadowolenie były ogromne na naszych twarzach. Dzięki wymianie kartek poznaliśmy nowych kolegów i koleżanki.