Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. W tym roku szkolnym pasowanie odbywało się 20.10.2020r. w nieco innej atmosferze niż zwykle.

W obecności swojej wychowawczyni p. D.Czajkowskiej, Dyrektora Szkoły Barbary Artiomow oraz przedstawicieli SU znajdujących się w poczcie sztandarowym –uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w przygotowanym programie artystycznym.

Kolejnym etapem uroczystości był Akt Ślubowania – główny punkt programu. Po wyjaśnieniu, co oznacza szkolne ślubowanie, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania, Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ogromnym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką – ramion swoich podopiecznych, a wychowawczyni wręczyła akty pasowania i ołówki pamiątkowe.

Po ceremonii ślubowania uczniowie kl. I mieli słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.