19 października 2021 r. zostanie na długo w pamięci uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu. Tego dnia, w obecności Pana Burmistrza Krzysztofa Jadczaka, swoich Rodziców, wychowawczyni – p. Beaty Drzymały i całej społeczności szkolnej, pierwszacy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez p. Dyrektor Barbarę Artiomow na uczniów tej szkoły.

Zanim to jednak nastąpiło, nasi milusińscy, musieli wykazać się nie lada wiedzą i odwagą. Zostali dokładnie przeegzaminowani przez starsze koleżanki i dowiedli, że są gotowi do roli uczniów. Na koniec uroczystości dzielni uczniowie otrzymali od swojej wychowawczyni pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Emocjom nie było końca …