1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku

szkolnego. W naszej szkole dzień ten, podobnie jak we wszystkich polskich szkołach,

wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 inauguracja roku szkolnego została podzielona na kilka

etapów. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej.

O godzinie 10.00 miało miejsce rozpoczęcie roku dla uczniów klas I-III. A o godzinie 11.00

IV-VIII.

Pani dyrektor uroczyście powitała uczniów w murach szkoły. Przedstawiła historię i

specyfikę naszej placówki, przekazała również uczniom zasady bezpieczeństwa oraz

wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły w dobie pandemii koronawirusa.

Na zakończenie Pani dyrektor życzyła wszystkim powodzenia, sukcesów i wytrwałości w tym

wyjątkowym dla wszystkich roku szkolnym.

Wracamy do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, całą

społeczność naszej szkoły obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na

terenie całej placówki.

Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem

rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym.

Życzymy wszystkim powodzenia i szczególnie serdecznie witamy wśród społeczności

szkolnej uczniów klasy pierwszej.