11 maja 2023r. obchodziliśmy jubileusz 100. rocznicy powołania Instytutu Józefa Piłsudskiego, który to jubileusz został połączony obchodami 88. rocznicy śmierci Marszałka.

   W uroczystościach naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy V- Zuzia Znajewska

i Tobiasz Zarecki oraz Pani Dyrektor Barbara Artiomow i Bogumiła Kowalczyk.

   Obchody rozpoczęły się od złożenia, przy asyście wojskowej,   kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, po czym nastąpiło przejście do Belwederu, wcześniej poddani zostaliśmy szczegółowej trzykrotnej kontroli.

    W Belwederze zostaliśmy   zapoznani z listem od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął honorowy patronat nad obchodami i. List odczytał doradca Pana Prezydenta prof. Andrzej Waśko.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością znakomici goście, wśród których należy wymienić : Prezesa Instytutu Piłsudskiego w Polsce- Pana Wiesława Jana Wysockiego oraz Prezesów Instytutu w Ameryce i Londynie, którzy przybliżyli nam historię i zakres działalności swoich placówek. Wszystkie zgromadzone   przez Instytuty dokumenty są dostępne na stronach internetowych.

Nie zabrakło także miejsca dla uczniów szkół średnich, dla których” Historia magistra vitae est”, jak mawiał Cycero. Otóż prof. dr hab. Grzegorz Nowik- Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, uhonorował nagrodami autorów najlepszych- celujących prac pisemnych finalistów tegorocznej olimpiady, która obejmowała lata 1887-1922. Uroczystość zakończył koncert Zespołu Artystycznego WP oraz zaproszenie zainteresowanych uczniów i nauczycieli krzewieniem idei Marszałka, do udziału w konkursie poświęconym dziejom pracy i walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, który będzie trwał do 30 września 2023r.

   Po części oficjalnej przeszliśmy do zwiedzania pomieszczeń , które zajmował Józef Piłsudski. Marszałek mieszkał w Belwederze łącznie 13 lat(od 1918 do 1922 i od 1926 aż do śmierci w roku 1935). Zadawaliśmy sobie pytanie, jak wyglądały pokoje zajmowane przez Naczelnika, który uchodził za człowieka o skromnych wymaganiach, o czym pisała m.in. wybitna poetka Kazimiera Iłłakowiczówna, jego sekretarka, w książce „Ścieżka obok drogi”. I… nie zawiedliśmy się. Pomieszczenia bardzo skromne, zwłaszcza gabinet Marszałka, w którym oprócz biurka, przy którym bardzo dużo pracował, często do drugiej w nocy, znajdowało się także   łóżko.

Warto wspomnieć, że Piłsudski wprowadził się do Belwederu w symbolicznym dniu- w noc listopadową w asyście kadetów Szkoły Podchorążych. Tak jak 88 lat wcześniej cywilni spiskowcy ze Szkoły Podchorążych Piechoty przegnali z Belwederu tyrana( wielkiego księcia Konstantego), tak w tej samej asyście wprowadził się Naczelnik do pałacu. Cóż za przewrotność historii…

Zrządzeniem losu Belweder nie został zniszczony podczas I wojny światowej i pozostała w nim znaczna część dawnego wyposażenia, czego przykładem jest szafa w gabineciku adiutantów, gdzie znajdują się kolejne znaki inwentarzowe, na co zwracał nam uwagę oprowadzający nas prof. Grzegorz Nowik.

Marszałek w różnych okresach mieszkał w wielu pomieszczeniach Belwederu. Jego sypialnia połączona była z gabinetem, ponieważ nie tylko długo pracował, ale odbywały się tam również posiedzenia Rady Ministrów. Tuż przy nim znajdował się salonik, w którym Piłsudski przyjmował gości. Obok, wspomniany już gabinecik adiutantów, gdzie wisi m.in. mundur jednego z oficerów 3 Pułku Ułanów. Miejsce to sąsiaduje z pomieszczeniem, w którym 12 maja 1935r. zmarł Józef Piłsudski.

   Ściany Belwederu zdobią wspaniałe obrazy, m.in. Kossaka, a wśród nich „Piłsudski na kasztance”, „Olszynka grochowska” oraz portrety Tadeusza Kościuszki czy gen. Dąbrowskiego.

Udział w uroczystościach zakończył przejazd autokarami wojskowymi na Cmentarz Powązkowski, gdzie z asystą wojskową złożyliśmy kwiaty na grobie córki Marszałka Jadwigi Piłsudskiej- porucznika pilota Wojska Polskiego.

   We wszystkich tych wydarzeniach mogliśmy uczestniczyć dzięki uprzejmości Państwa Znajewskich, a zwłaszcza pana Znajewskiego, który jako wspaniały kierowca zapewnił nam luksusowy i bezpieczny dojazd na uroczystości i powrót do domu. Dziękujemy serdecznie.