16 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie poprzez montaż słowno – muzyczny wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud włożony w wychowanie, za cierpliwe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, za pomocne dłonie, za gorące serca. Wspólnie spędzone chwile były miłym upominkiem nie tylko dla grona pedagogicznego i pracowników, ale także dla przybyłych gości. Uroczystość przygotowały: p. A. Sarzała, p. Ż. Dymek i p. U. Wichrowska.

Opracowanie: U. Wichrowska