Prace w projekcie eTwinning nabierają tempa. Nasi uczniowie wykonali cztery propozycje LOGO projektu, następnie w demokratycznym głosowaniu wybrali jedno do konkursu ogólnopolskiego. Korzystając z aplikacji https://answergarden.ch/ „pielęgnowali” swoje „słownikowe ogródki” z zakresu „zwierzęta” oraz „nazwy krajów”. Nauczycielka języka niemieckiego Emilia Ziółkowska stworzyła dla uczniów quiz w aplikacji https://quizlet.com/latest. Teraz czeka nas nauka i utrwalanie słownictwa a następnie gry live z uczniami innych szkół.

Uczniowie doskonaląc ciągle swoje kompetencje cyfrowe poznali również aplikację https://www.photocollage.com/, w której stworzyli piękne kolaże ze zdjęciami, dokumentując w ten sposób swoją pracę.

Uczniowie wykonują zadania na lekcji, na spotkaniach grupy projektowej, ale również samodzielnie w domu. Różne formy pracy sprzyjają rozwijaniu kompetencji nie tylko językowych ale również cyfrowych, interpersonalnych i obywatelskich. Uczniowie świetnie współpracują w grupie, są terminowi i chętnie podejmują się wykonania kolejnych zadań.

O kolejnych etapach realizacji naszego projektu dowiecie się już wkrótce 😉