Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Drodzy Uczniowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach,
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie
szczególnej ostrożności.
Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu
zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej,
w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki
komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.
Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas
wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez
nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania
do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń
do rozwoju indywidualnych pasji.


Pamiętajcie o tym, iż koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób o osłabionej
odporności, osób starszych, zatem zadbajcie o ograniczenie kontaktów z osobami
najbardziej narażonymi. Jednocześnie, mając możliwość wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej, nie zapomnijcie zainteresować się osobami wymagającymi szczególnej troski
- dziadkami, sąsiadami - w trudnym dla wszystkich czasie.
Proszę, korzystajcie tylko z wiarygodnych źródeł informacji dotyczących aktualnej sytuacji
epidemiologicznej, pojawiających się na stronach internetowych: Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty
w Warszawie.
Jestem przekonana, że Wasza odpowiedzialna postawa i zrozumienie, przyczynią się
do ograniczenia istniejącego zagrożenia.
Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska