9 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Kolędników misyjnych, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Wraz z Panią Moniką Zdunkiewicz i Panią Beatą Malesą udali się do Płocka. Dzieci zwiedzały wystawę misyjną w Muzeum Diecezjalnym, a o godzinie 10.00 uczestniczyły we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Mirosława Milewskiego, gdzie Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Kowalski, przygotowujący się do wyjazdu na misje w Zambii.

Następnie w Kinie Przedwiośnie obejrzały film Krainę Lodu 2. W orszaku wraz z innymi grupami przeszły do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku , gdzie w sali gimnastycznej Szkół Katolickich odbyło się spotkanie z Panią Anną Sobiech, sekretarzem krajowego PDMD, wręczenie nagród za konkurs misyjny „Dzień z życia misjonarza”, spotkanie z misjonarzem oraz skromny posiłek i wspólny śpiew. Celem spotkania Kolędników misyjnych było podzielenie się doświadczeniami małych misjonarzy, którzy w tym roku kolędowali i zbierali datki na misje w Amazonii.

opr. M.Zdunkiewicz